Podsumowanie I półrocza

17 lutego odbył się apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2015/2016 w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej.
Przewodniczące Samorządu Uczniowskiego: Karina Wachowicz i Marta Walkowiak przedstawiły wyniki klasyfikacji śródrocznej. 

Średnia wyników nauczania w klasach 4 – 6 wynosi 4,43. Najlepsze wyniki uzyskała klasa 4a - średnia ocen - 4,71. Na drugim miejscu znalazła się klasa 4b ze średnią 4,50, a na trzecim 5a - 4,40.  

Najwyższe wyniki w nauce uzyskały dwie uczennice: Lewandowska Marysia z 4a i Walkowiak Marta z 6a - obie ze średnią 5,83. 

Do uczniów, którzy osiągnęli najwyższe śródroczne wyniki w nauce należą także:
 

z klasy 4a:

Staszak Sonia

Kalociński Maksym

Lipska Nikola

Olejnik Mateusz

Roszczyńska Nicole

Marchlewska Gaja

Fiuk Dorota

Dudek Mija
 

z klasy 4 b: 

Sałach Aleksandra

Szklarska Aniela

Michałowska Lena

Sola Kaja

Pytloch Zuzanna

Bernat Wojciech

Rękas Oskar

Wierzbicka Zofia

Wincza Krzysztof
 

z klasy 5a: 

Nowicka Julia

Pietrzak Wiktoria

Węclewski Kuba 
 

z klasy 5b:

Ciba Marta

Czachorowski Aleksander

Rudzka Wiktoria

Liszka Nikola

Budny Bartosz
 

z klasy 6a: 

Zasada Patrycja

Wachowicz Karina

Węglowska Klaudia

Szklarski Antoni

Lipska Aleksandra

Kisiel Jakub
 

Zachowanie 37 uczniów ocenione zostało jako wzorowe. Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymało również 37 uczniów, a dobrą - 19 uczniów. 

Frekwencja w klasach IV - VI wyniosła 91,60%. Najwyższa była w klasie V a - 94,76%. W związku z tym klasa otrzymała puchar przechodni ufundowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej. Nagrodę wręczył Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Grzegorz Pytloch.
 

Atmosferę apelu rozluźnili uczniowie klasy IV b: Lena Michałowska, Aleksandra Sałach, Aniela Szklarska i Krzysztof Wincza przedstawiając skecze: „Napad na bank” oraz „Baba Jola”.