Przyrodniczy Świetlik

8 marca to w naszej szkole, oprócz oczywiście Święta Kobiet, dzień organizacji IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” dla uczniów od klasy pierwszej do szóstej.
Konkurs Świetlik powstał w 2007 roku z inicjatywy dr Dagmary Sokołowskiej, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2012 organizatorem Konkursu jest Fundacja Akademia Młodych Odkrywców. Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego.
Formuła konkursu, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy.
W tym roku na konkurs zgłosiło się 97 uczestników, co stanowi 47 % wszystkich uczniów w szkole podstawowej!
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 8 maja 2016 r.