Stop przemocy!

10 marca uczniowie klas VI i I gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji z Kołobrzegu z Wydziału ds. Nieletnich.
Spotkanie dotyczyło profilaktyki i przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w szkole, grupie rówieśniczej oraz przeciwdziałaniu cyberprzemocy.