Światowy Dzień Matematyki

14 marca w Światowym Dniu Liczby π odbył się turniej matematyczny „Dzień matematyki z polskimi przysłowiami”. W tym ogólnopolskim konkursie wzięło udział ponad 900 szkół z całego kraju. Kilkuosobowe zespoły poszczególnych klas gimnazjalnych rozwiązywały zadania, które nawiązywały do znanych przysłów, np. Każdy kij ma dwa końce, ile końców ma 9,5 kija? Z matematycznymi zagadkami najlepiej poradził sobie zespół klasy II A w składzie: Weronika Radecka, Dominik Lewandowski, Daniel Makowski i Oskar Nowicki. Miejsce drugie z taka samą ilością punktów zajęły klasy I A, II B i III A, tylko jeden punkt mniej zdobyły klasy I B III B zajmując miejsce trzecie. Udział w konkursie był elementem całorocznej akcji Samorządu Uczniowskiego „Klasa z klasą”. Dzień matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać radość. Święto zostało zapoczątkowane przez organizację “World Education Games” w 2007 roku. Od tego czasu było organizowane co roku w każdą pierwszą środę Marca. W pierwszych obchodach tego święta wzięło udział 286 tysięcy uczniów z 98 krajów świata. Światowy Dzień Matematyki z każdym rokiem rozrastał się - w 2015 roku wzięło w nim udział ponad 6 milionów uczniów z całego świata.