Wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 24 do 29 marca. 24, 25 i 29 marca są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Dyrektor szkoły informuje, iż po zdiagnozowaniu potrzeb rodziców i opiekunów uczniów w zakresie zapewnienia dzieciom zajęć opiekuńczo – wychowawczych w okresie przerwy świątecznej, żaden rodzic nie zgłosił potrzeby organizacji w/w zajęć w dniach 24, 25 i 29 marca. W związku z tym, świetlica szkolna w czasie przerwy świątecznej będzie zamknięta.