Sprawdzian szóstoklasisty

25 uczniów klasy szóstej przystąpiło dzisiaj do sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Obecni szóstoklasiści są drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i w związku z tym pisał sprawdzian w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku.
Sprawdzian składał się z dwóch części.
Pierwsza z nich rozpoczęła się o godz. 9.00. Trwała 80 minut.
W tej części sprawdzane były opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Uczeń miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.
Tematem przewodnim w części z języka polskiego było ziarno kakaowca i czekolada. Zadania odnosiły się też do wiersza Leopolda Staffa pt. "Jarzębina". „Warto pomagać innym… – kartka z pamiętnika” - to temat pracy pisemnej. A na matematyce - wielokąty, bryły, ułamki, zadania z czasem.
O godz. 11.45 rozpoczęła się druga część sprawdzianu: test z języka angielskiego. W tej części wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów były zadaniami zamkniętymi. Trwała ona 45 minut.

Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.
Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja.
W dniu zakończenia roku szkolnego – 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia o wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej.