Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

Uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. To coroczna akcja Operonu i Gazety Wyborczej, mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji.
Aby sprawdzian nie był dla dzieci źródłem stresu, przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań uczniowie obejrzeli film terapeutyczny z Bratkiem, który pozwolił im się rozluźnić i skoncentrować.
Wyniki testu dostarczą nauczycielom informację o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.