Egzamin gimnazjalny – dzień pierwszy

Na początek egzaminacyjnego maratonu gimnazjaliści zmierzyli się z historią i wiedzą o społeczeństwie, w arkuszu pojawiły się pytania o uchodźców, rozbicie dzielnicowe, teatr grecki, sejm walny i klęskę Napoleona. Po przerwie, na egzaminie z języka polskiego trzecioklasiści pisali charakterystykę bohatera, który wolność uznał za najwyższą wartość. Egzamin gimnazjalny  to poza maturą najważniejszy sprawdzian wiedzy zdobytej w szkole. W ciągu trzech dni przystąpi do niego w całej Polsce 360 406 uczniów z prawie 7000 szkół, rozwiążą oni zadania w ponad 2 109 000 arkuszy. CKE zdecydowała, że w 2016 roku egzamin gimnazjalny sprawdzany będzie nową metodą tzw. e-oceniania. Wyniki wszystkich części egzaminu poznamy dopiero 17 czerwca.