Egzamin gimnazjalny – dzień drugi

19 kwietnia (wtorek) uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego 2016 z części matematyczno-przyrodniczej. Najpierw o godz. 9 zmierzyli się z pytaniami z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Ta część trwała 60 minut i zawierała zadania z nauk przyrodniczych: fizyki, geografii, chemii oraz biologii. Natomiast o godz. 11 rozpoczął się egzamin  z matematyki, który trwał  90 minut. Opinie po tej części egzaminu są bardzo zróżnicowane. Część zdających uważa, że egzamin był bardzo trudny, dla innych okazał się łatwy i wychodzili z sali przed czasem. „Było bardzo trudno. W porównaniu z poprzednimi latami to po prostu przepaść” - relacjonowali w trakcie przerwy niektórzy  gimnazjaliści. Konsternację wywołało zwłaszcza zadanie, w którym gimnazjaliści mieli rozpoznać, czy dane zwierzę było płazem czy gadem.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum :oceny na świadectwie, wynik egzaminu gimnazjalnego oraz  sukcesy w konkursach i działalność wolontariacka.