Moje prawa w Unii Europejskiej

 21 kwietnia w klasie 2a szkoły podstawowej konsultantka Punktu Europe Direct Kołobrzeg - p. Jolanta Milewska - przeprowadziła lekcję europejską dla dzieci 7 letnich. Tematem lekcji było „Moje prawa w Unii Europejskiej”.
Na początku dzieci zostały zapoznane z mapą UE oraz krajami należącymi do Unii. Przybliżono im symbole, pokazano banknoty i monety euro, stonogę – Syriusza, a także flagę UE oraz innych krajów członkowskich.
Następnie dzieci obejrzały prezentację multimedialną na temat praw, jakie posiada każde dziecko w Unii Europejskiej. Bohaterami prezentacji byli Oli i Ana oraz ich przyjaciele – zwierzęta. Dzieci mogły dowiedzieć się, do kogo w swoim kraju mogą zwrócić się o pomoc, jeśli czują, że są niewłaściwie traktowane, że mają prawo do nauki i opieki, ale także prawo do zabawy. Jedno ze zwierzątek mówiło również o bezpieczeństwie w internecie, a jeszcze inne o dzieciach z niepełnosprawnościami.
Na koniec dzieci, aby sprawdzić swoją wiedzę zdobytą podczas lekcji, wzięły udział w małym quizie odpowiadając na wylosowane pytania. W nagrodę dostały publikacje, kolorowanki oraz wyklejanki, a także gadżety takie jak miśki, odblaski czy święcące długopisy.
Serdecznie dziękujemy za tak interesujące zajęcia!