"Wiwat Maj, Trzeci Maj, wiwat Konstytucja!"

W piątkowe przedpołudnie społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej, by uczestniczyć w uroczystym apelu poświęconym rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy II B gimnazjum przygotowali na tę okoliczność bardzo nietypowe przedstawienie. Zagadnienia historyczne zostały zaprezentowane w formie telewizyjnych wiadomości. W zaimprowizowanym studiu miejsce za biurkiem zajął redaktor prowadzący. W ciągu kilkunastu minut zaprezentowano wiele scenek związanych z omawianą epoką. Dziennikarze wiadomości przeprowadzili wywiad z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim a także z przeciwnikami konstytucji czyli przedstawicielami stronnictwa hetmańskiego. Korespondenci z Paryża i Moskwy poinformowali zebranych o europejskich echach uchwalenia pierwszej polskiej ustawy zasadniczej. Jak w prawdziwych wiadomościach nie zabrakło sportu oraz prognozy pogody. Wielbiciele muzyki mogli posłuchać Listy Przebojów Patriotycznych z końca XVIII wieku.