Budowle z klocków LEGO

 Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich chętnych uczniów klas 4-6 do wzięcia udziału w wystawie budowli z klocków Lego.
Uczniowie budują budowle w domu samodzielnie, w parach lub w grupach, a następnie w dniu 31 maja przynoszą do szkoły.
W dniu 1 czerwca zostanie zorganizowana wystawa budowli z klocków Lego.
Serdecznie zapraszamy do udziału!