Matematyczny Archimedes

W naszej szkole przeprowadzony został konkurs matematyczny Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus - Matematyka Plus, do którego przystąpiło 10 uczniów klas III szkoły podstawowej, 46 uczniów kl. IV – VI oraz 6 uczniów gimnazjum, łącznie 62 uczniów.
Konkurs podzielony był na kategorie według klas.
Test miał zasięg ogólnopolski i odbywał się pod patronatem wydawcy kursów językowych oraz wielu serii popularno naukowych Oxford Educational Sp. z o.o.
Uczniowie mieli do rozwiązania 25 zadań zamkniętych w ciągu 45 minut, za każde zadanie można było uzyskać 4pkt., czyli maksymalnie 100 punktów.
Laureatami konkursu zostaną wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów.
Tytuł :
- laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalną liczbą 100 pkt.
- laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt.
- laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt.
- laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt.
- laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt.
- laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły do 10 czerwca 2016.

Trzymamy kciuki i życzymy jak najwyższych wyników!