Piątoklasiści na K5

Już od kilku lat nasi piątoklasiści przystępują do diagnoz przygotowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych - dawniej DUMa, a od dwóch lat K5. W diagnozie każdego roku uczestniczyła znaczna większość szkół w Polsce.
Celem badania jest dostarczenie informacji nauczycielom przedmiotowym klas IV-VI o tym, jak dzieci myślą, jak radzą sobie w znanych, ale i w nowych sytuacjach. Zadania są celowo tak zaplanowane, żeby wykraczały poza to, co dzieci ćwiczyły na lekcjach, ale jednocześnie tak, by uczniowie mogli poradzić sobie z problemem „na piechotę”.
Po zakończeniu badania i wprowadzeniu przez nauczycieli informacji o rozwiązaniach zadań do programu komputerowego, szkoła otrzyma zestawienie wyników swoich uczniów na tle całej populacji piątoklasistów w Polsce.
10 maja uczniowie klas piątych pisali test z języka polskiego, a dzisiaj przystąpili do K5 z matematyki i przyrody.