Dopalacze - nowe narkotyki

23 maja w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego odbyły się edukacyjno-profilaktyczne zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI oraz I-III gimnazjum. Łącznie wzięło w nich udział 130 uczniów.
Podczas zajęć  „Dopalacze-nowe narkotyki” uczniowie poznali jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami. Uczeń musi konstruktywnie wpływać na własne życie. Tą gwarancję daje również rzetelna wiedza z zakresu negatywnych następstw zażywania narkotyków. Kluczem do sukcesu w zwalczaniu narkomanii jest nabycie przez uczniów asertywności poprzez kształcenie wyrażania własnego JA.
Uczniom dostarczono obiektywnych informacji, dotyczących tego, czym jest uzależnienie od narkotyków, jego mechanizmów, rodzajów i faz uzależnienia, Trenerka uświadomiła młodzieży, jakie są skutki zażywania oraz zwróciła uwagę na mity, jakie krążą wokół narkotyków. Uczestnicy warsztatów ćwiczyli wyrażanie własnego zdania poprzez poznanie zasad skutecznej odmowy oraz odmawiania w przypadku presji grupowej.

Zajęcia przeprowadził trener ds. profilaktyki z Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa.