Powiatowa Konferencja Profilaktyczna „STOP dopalaczom”

W dniu 6.06. 2016 odbyła się Powiatowa Konferencja Profilaktyczna „STOP dopalaczom” organizowana w  Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu i kierowana przede wszystkim do młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów powiatu kołobrzeskiego. W  Konferencji uczestniczyło 8. uczniów naszego gimnazjum, dyrektor, opiekun SU i pedagog Zespołu Szkół. Tematy poruszone podczas Konferencji:

Działania PPIS w Kołobrzegu w zakresie używania środków psychoaktywnych i nowych narkotyków - Agnieszka Rodak – starszy asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Joanna Turkiewicz – Gajda – starszy asystent ds. Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznejnej w Kołobrzegu

Uzależnienia – czynniki ryzyka w dobie globalizacji - Tomasz Gadek – terapeuta zajęciowy Stowarzyszenia MONAR w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji w Marianówku

Mocarni po Mocarzu - mgr Marta Giza – psycholog

Zdrowie po dopalaczach - mgr Ewa Giza – lekarz specjalista psychiatra

Odpowiedzialność prawna nieletnich za posiadanie środków odurzających i demoralizacja nieletnich - Magdalena Andziak – przedstawiciel KomendyPowiatowej Policji w Kołobrzegu

Profilaktyka na żywo - ppłk Wiesława Panaszewska – Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie