Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

24 czerwca 2016 r., w skwarze letniego już słońca, odbyło się uroczyste, gorące zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, którzy cały rok systematycznie i wytrwale pracowali otrzymali nagrody i odznaki wzorowego ucznia. Dyrektor Mariola Ostrowska wręczyła statuetkę Małego Prymusa Bernadetcie Cap, a nagrodę Mistrza Matematyki – Krystianowi Radatz. Ufundowaną przez Radę Rodziców nagrodę za 100% frekwencję otrzymała klasa IIc, oraz Maria Makowska, a nagrodę Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia artystyczne Nikola Małyszewicz. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2015/2016 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania i z rąk wychowawców otrzymali świadectwa promocyjne.