2016-09-25

Samorząd gimnazjum wybrany!

23 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego gimnazjum. Zgodnie z regulaminem wybory odbyły się w głosowaniu tajnym, frekwencja wyborcza wyniosła 83%, najwyższa była w klasie IIB, w której zagłosowali wszyscy uczniowie. W wyniku wyborów wyłoniony został zarząd samorządu, w skład którego weszły: Julia Jurgielewicz, Martyna Kudlińska i Julia Bałtruszis. Opiekunem samorządu została p. Lidia Koźmińska. Szczegółowe informacje o wynikach głosowania znajdują się na tablicy ogłoszeń. Julii, Martynie i Julii serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.