2016-09-25

Patriotyczne święto z udziałem szkolnych pocztów sztandarowych

Poczty sztandarowe szkoły podstawowej i gimnazjum, przedstawiciele uczniów i nauczyciele Zespołu Szkół wzięli udział w patriotycznej uroczystości nadania sztandaru Kołu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim. Po poświęceniu sztandaru przez ks. proboszcza Jerzego Lubińskiego rodzice chrzestni przekazali sztandar prezesowi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. dr. Franciszkowi Puchale, a ten – prezesowi Koła ZŻWP w Ustroniu Morskim płk. Stefanowi Dymańskiemu, który po zaprezentowaniu sztandaru gościom uroczystości wręczył go pocztowi sztandarowemu. Następnie wręczano medale i wyróżnienia, wśród nagrodzonych znalazła się Dyrektor Zespołu Szkół Mariola Ostrowska oraz Karolina Dmowska, która od wielu lat współpracuje z Ligą Obrony Kraju, przygotowuje uczniów do konkursów strzeleckich, w których odnoszą oni znaczące sukcesy. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła ustrońska orkiestra „Morka”, w której gra coraz więcej naszych uczniów i absolwentów.