2016-10-03

Zapraszamy na SKS

Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na dodatkowe zajęcia sportowe.

poniedziałek: godz. 13.30 - 14.15 - gry i zabawy z elementami lekkiej atletyki dla uczniów klas I - III SP

wtorek: godz. 14.20 - 15.05 - gry i zabawy z elementami mini piłki siatkowej dla uczniów klas I - III SP

wtorek: godz. 15.30 - 17.00 - zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla uczniów SP i Gim.

środa: godz. 14.20 - 15.05 - lekka atletyka dla uczniów klas IV - VI SP i Gim.

środa: godz. 14.20 - 15.05 - gry i zabawy z elementami mini piłki siatkowej dla uczniów klas I - III SP

czwartek: godz. 15.30 - 17.00 - zajęcia nauki i doskonalenia płóywania dla uczniów SP i Gim.

piątek: godz. 13.30 - 14.15 - gry i zabawy z elementami lekkiej atletyki dla uczniów klas I - III SP

piątek: godz. 13.30 - 14.15 - mini piłka siatkowa dla uczniów klas IV - VI SP i I - III Gim.