2016-10-19

Próbna ewakuacja

W dniu 19 października w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został drugi próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów i pracowników z budynku szkoły. Głównym celem tych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i w wyznaczonym czasie. Po usłyszeniu alarmu uczniowie oraz pracownicy opuścili budynek szkoły i obserwowali akcję strażaków. Zobaczyli jak wygląda gaszenie symulowanego pożaru,  szukanie zaginionych oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.