2016-11-09

Olimpiada matematyczna

W naszej szkole przeprowadzony został konkurs matematyczny Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus - Matematyka Plus, do którego przystąpiło łącznie 83 uczniów ze szkoły podstawowej z kl. III – VI i gimnazjum. Konkurs podzielony był na kategorie według klas. Test miał zasięg ogólnopolski i odbywał się pod patronatem wydawcy kursów językowych oraz wielu serii popularno naukowych Oxford Educational Sp. z o.o. Uczniowie mieli do rozwiązania 25 zadań zamkniętych w ciągu 45 minut, za każde zadanie można było uzyskać 4pkt., czyli maksymalnie 100 punktów. Laureatami konkursu zostaną wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów.
Tytuł :
laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalną liczbą 100 pkt.
laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt.
laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt.
laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt.
laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt.
laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt
Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły do 16 stycznia 2017. Trzymamy kciuki i życzymy jak najwyższych wyników!