2016-11-17

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada, zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Tolerancja to idea, której dziś potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek dotąd. To ona uczy nas szacunku dla różnorodności kulturowej, różnych modeli życia i sposobów wyrażania naszego człowieczeństwa. Różnorodne przebrania gimnazjalistów były formą promocji hasła: „TOLERUJ, AKCEPTUJ, NIE PONIŻAJ, NIE WYŚMIEWAJ, BĄDŹ WYROZUMIAŁY, SZANUJ, BĄDŹ WRAŻLIWY, INNY NIE ZNACZY GORSZY”.