2016-12-20

Warsztaty ekologiczne w Lipiu

Uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w dwudniowych warsztatach w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Zajęcia odbywały się w pracowni bioróżnorodności i laboratorium, podczas zajęć terenowych uczniowie poznawali walory krajobrazowe i przyrodnicze Lipia. Po południu grupa udała się do Parku Wodnego Relax w Świdwinie. Kolejny dzień to wycieczka do ogrodów Hortulus w Dobrzycy. Tam po obejrzeniu ogrodów tematycznych uczniowie podziwiali panoramę ogrodów z wieży widokowej i próbowali wydostać się z wykonanego z krzewów grabowych labiryntu.