2017-01-11

Konkurs z języka angielskiego OLIMPUSEK

W dniu dzisiejszym 14 chętnych uczniów z klas 2 i 3 szkoły podstawowej wzięło udział w sesji zimowej Olimpiady Olimpusek z języka angielskiego. Olimpiada pozwala uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa i podstawowych zwrotów. Udział w niej pozwala także na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego.  Test konkursowy obejmował 21 pytań o różnej skali trudności. Ciekawa formuła pytań oraz atrakcyjne opracowanie graficzne powodują, że konkurs cieszy się zainteresowaniem najmłodszych uczniów i zachęca do pogłębiania wiedzy.
Każdy uczestnik Olimpiady otrzyma dyplom uznania. Dla najlepszych Organizator przewidział nagrody. Wyniki zostaną przekazane do naszej szkoły do 1 marca 2017r.
Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników konkursu!