2019-09-25

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. oraz po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Dyrektor Szkoły ogłasza dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

31 października 2019 r. - dzień wolny przed świętem Wszystkich Świętych (propozycja Rady Rodziców)
02 - 03 stycznia 2020 r. - dni wolne przed świętem Trzech Króli
21 - 23 kwietnia 2020 r. - egzamin ósmoklasisty
12 czerwca 2020 r. - dzień wolny po święcie Boże Ciało

W dniach tych dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, odbywać się będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej.