2017-01-19

Plastyczny język angielski

Zapraszamy chętnych uczniów klas 4-6 do wzięcia udziału w konkursie "Plastyczny język angielski". Uczeń wybiera angielskie słowo i przedstawia je w  dowolnej formie graficznej. Liczy się pomysłowość, kreatywność i  oryginalność. 

Każdy z uczestników może przedstawić tylko jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych. Technika pracy jest dowolna. Ocenie podlega poprawność angielskiego słowa, estetyka pracy, pomysłowość, oryginalność. Podpisane prace (imię, nazwisko i klasa), przynosimy do 6 lutego 2017r. do sali 11. Nagrody czekają !

Serdecznie zapraszamy.

 

Organizatorzy: Agnieszka Socha, Anna Bińkowska