2017-03-10

Zapraszamy na SKS

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół na pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone w ramach działalnośći Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Sokół".

Poniedziałek:

godz. 13.30 – 14.15 – Gry i zabawy ruchowe – dla uczniów kl. I – III SP (prowadząca: p. M. Regińska)

godz. 15.30 – 17.00 – Pływanie – dla osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego
(prowadząca: p. M. Regińska)

Wtorek:

godz. 14.20 – 15.05 – Mini piłka siatkowa – dla uczniów kl. I – III SP (prowadzący: p. M. Makowski)

godz. 15.30 – 17.00 – Pływanie – dla uczniów SP i Gim.
(prowadzący: p. M. Regińska, p. K. Dmowska, p. K. Grzywnowicz)

Środa:

godz. 14.20 – 15.05 – Lekka atletyka – dla uczniów kl. IV – VI SP i I – III Gim. (prowadząca: p. M. Regińska)

godz. 14.20 – 15.05 – Mini piłka siatkowa – dla uczniów kl. I – III SP (prowadzący: p. M. Makowski)

godz. 15.30 – 16.30 – Mini piłka ręczna – dla chłopców kl. IV – V SP (prowadzący: p. M. Makowski)

godz. 15.30 – 17.00 – Pływanie – dla osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego
(prowadząca: p. K. Dmowska)

Czwartek:

godz. 15.30 – 17.00 – Pływanie – dla uczniów SP i Gim.
(prowadzący: p. M. Regińska, p. K. Dmowska, p. K. Grzywnowicz)

Piątek:

godz. 13.30 – 14.15 – Gry i zabawy ruchowe – dla uczniów kl. I – III SP (prowadząca: p. M. Regińska)

godz. 13.30 – 14.15 – Mini piłka siatkowa – dla uczniów kl. IV – VI SP (prowadzący: p. K. Grzywnowicz)

godz. 14.20 – 15.05 – Mini piłka siatkowa – dla uczniów kl. I – III SP (prowadzący: p. M. Makowski)

godz. 15.30 – 17.00 – Pływanie – dla osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego
(prowadzący: p. M. Makowski)

Sobota: 

9.00 – 10.15 – Pływanie – dla osób zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego
(prowadzący: p. K. Grzywnowicz)

10.30 – 11.30 – Mini piłka siatkowa – dla uczniów kl. IV – VI SP (prowadzący: p. K. Grzywnowicz)