2017-03-27

Warsztaty w Lipiu

27 marca uczniowie z klas II szkoły podstawowej uczestniczyli w jednodniowych warsztatach w ramach programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.
W ramach zajęć  ekologicznych uczniowie wzięli udział w warsztatach tematycznych nt. Co to jest bioróżnorodność ?  W związku z nadchodzącymi świętami wielkanocnymi wykonali pracę plastyczno-techniczną z wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do recyklingu. Ogromne zainteresowanie naszych uczniów wzbudziły warsztaty laboratoryjne - fascynujący świat w skali mikro. Dzieci  samodzielnie wykonywały preparaty mikroskopowe i oglądały je pod mikroskopem. W sali bioróżnorodności odbył się quiz dotyczący ciekawostek ze świata roślin i zwierząt. W czasie warsztatów plenerowych, dzieci miały możliwość zaobserwowania jak przyroda budzi się z zimowego snu. Wyruszyli na pieszą wycieczkę, prowadzącą ścieżkami przyrodniczymi  po lesie w Lipiu. Nauczyciel projektu wskazał uczestnikom, że ślady to nie tylko tropy, czyli odciski łap zwierzęcia, ale wszelkie oznaki bytowania zwierząt, czyli gniazda, zgubione pióra, szczątki ofiar, rozłupane szyszki, odchody i wiele innych. Uczniowie zauważyli, że wiosna zawitała w lesie : wsłuchali się w  śpiew ptaków, podziwiali łany rosnących przebiśniegów. Pogoda dopisała i uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach.