2017-03-29

Konkurs wiedzy o Kołobrzegu

We wtorek, 28 marca, o godz. 11.00 w Sali Plafonowej Muzeum Oręża Polskiego odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kołobrzegu dla młodzieży gimnazjalnej z powiatu kołobrzeskiego. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta przy współudziale Muzeum Oręża Polskiego. Konkurs odbywa się w ramach obchodów 72 rocznicy walk o Kołobrzeg.
Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży wiedzy o dziejach Kołobrzegu i regionu, jak również poznanie zabytków architektury naszego terenu i ich historii, budzenie poczucia więzi z Małą Ojczyzną oraz integracja młodzieży z różnych środowisk oraz promocja szkoły. Oficjalnego otwarcia konkursu oraz dekoracji i wręczenia nagród dokonał Starosta Kołobrzeski.
Nasza drużyna w składzie Nadia Caban, Zuzanna Magda i Anna Radka zajęła w konkursie III miejsce. 
Uczennice do konkursu przygotowała p. Lidia Koźmińska.