2017-04-18

Sukces Martyny w Małej Herbertiadzie

Po raz dziewiąty w Zespole Szkół Społecznych nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu odbył się konkurs recytatorski - Mała Herbertiada. Jego celem jest popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta oraz docieranie do młodzieży z herbertowskim przesłaniem. W konkursie wzięło udział 31 recytatorów z 14 szkół. Główną nagrodę Grand Prix zdobyła nasza uczennica Martyna Kudlińska z klasy IIIB.  Jury wysoko oceniło poziom recytatorskich prezentacji twórczości „poety dla dorosłych”, jakim jest Zbigniew Herbert. Uzupełnieniem turnieju był spektakl „Zwierzyniec Pana Cogito”, wystawa „herbertianów” oraz konkurs wiedzy o życiu i twórczości Księcia Poetów