2017-04-25

Wielkie sprzątanie na Dzień Ziemi

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątamy wokół jezior i rzek”, którą co roku z okazji Dnia Ziemi, organizuje Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. W ramach tej akcji uczniowie sprzątają tereny przyległe do zbiorników wodnych w naszym powiecie. Uczniowie klas trzecich gimnazjum porządkowali teren nad rzeczką Czerwoną, piątoklasiści zbierali śmieci na plaży. Uczniowie otrzymali rękawice i worki, a także pamiątki związane z akcją, przygotowane przez starostwo.