2017-04-25

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

25 kwietnia uczniowie klas III szkoły podstawowej przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty.Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty to coroczna akcja Operonu i Gazety Wyborczej, mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji bazujące na ocenianiu kształtującym. Dostarcza on szkołom, uczniom i rodzicom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.