2017-05-09

XVII Turniej Wiedzy o Życiu i Twórczości Marii Konopnickiej

Dnia 23 maja 2017 roku o godzinie 10.00 (na dużej sali gimnastycznej) odbędzie się „XVII Turniej Wiedzy o Życiu i Twórczości Marii Konopnickiej”. W turnieju zespoły uczniów z klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim zmierzą się w następujących konkurencjach:

1)   inscenizacja wylosowanego przez klasę wiersza (recytacja, przebranie, dekoracje);
2)   „Prawda czy fałsz?” – sprawdzenie znajomości życia i twórczości Marii Konopnickiej;
3)   „Żabka Helusi” – zabawa zręcznościowa;
4)   „Wierszowane puzzle” – sprawdzenie znajomości twórczości Marii Konopnickiej;
5)   „Trzymamy kciuki”– prezentacja transparentów i haseł wspierających zespoły przedstawicieli klas;
6)   „Na jagody” – konkurencja zręcznościowa.

Każda klasa przygotowuje przynajmniej jeden transparent z hasłem zagrzewającym swoją drużynę do pozytywnej rywalizacji. Transparenty i prezentacja hasła będzie oceniana podczas turnieju (jako jedna z konkurencji konkursowych). Forma transparentu i prezentacji hasła – dowolna.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Regulamin XVII Turnieju Wiedzy o Życiu i Twórczości Marii Konopnickiej

 

Celem turnieju jest zapoznanie uczniów z postacią Marii Konopnickiej, z jej biografią oraz twórczością. Rywalizacji intelektualno – sportowej towarzyszyć ma dobry nastrój i zasady gry „fair play”.

        1.  W turnieju biorą udział reprezentacje (4 osobowe) uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej.
2.  Drużyny zdobywają punkty, biorąc udział w 6 konkurencjach. Punktacja przedstawia się następująco:
·          zadanie 1:         0 – 15 punktów
·          zadanie 2:         1 punkt za każdą poprawną odpowiedź, za niepoprawną lub brak – 0 punktów (maksymalnie 10 punktów)
·          zadanie 3:         0 – 5 punktów
·          zadanie 4:         0 – 5 punktów
·          zadanie 5:         0 – 5 punktów
·          zadanie 6:         I miejsce – 15 punktów
                                    II miejsce – 10 punktów
                                    III miejsce – 5 punktów
                                    pozostałe miejsca – bez punktów.

            Maksymalnie w całym turnieju drużyna może zdobyć 55 punktów.

    3. Każda drużyna wybiera spośród siebie kapitana, który, po naradzie z resztą drużyny, udziela odpowiedzi na kartkach lub przez podniesienie tabliczki/ręki. Kapitan decyduje, kto reprezentuje drużynę podczas konkurencji sprawnościowych.

       4. Po wykonaniu każdego zadania przewodniczący jury informuje o liczbie punktów zdobytych przez daną drużynę.

      5. Wszelkie spory wynikłe w trakcie turnieju rozstrzygają jurorzy. Oni także decydują o ewentualnych dogrywkach, punktach karnych za niesportowe zachowanie lub punktach dodatkowych za zachowanie „fair play”.