2017-05-17

Wyniki konkursu plastycznego

Rozstrzygnięty został etap wojewódzki VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa". Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego Oddział Regionalny w Koszalinie. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów wiejskich szkół podstawowych na zagrożenia związane z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 735 uczniów z 77 szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Z naszej szkoły wyróżnienie otrzymał Igor Rymaszewski z klasy II a. Gratulujemy !