2017-05-31

Nasze pomysły dla Ustronia

30 maja odbył się kolejny etap konkursu „Klasa z klasą” prowadzonego przez samorząd uczniowski gimnazjum. Tym razem zadaniem wszystkich klas było przedstawienie projektu inwestycji na terenie gminy, która służyłaby poprawie warunków życia mieszkańców i była atrakcją dla odwiedzających nas turystów. Projekt byłby realizowany w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Budżet partycypacyjny – w Polsce często nazywany „obywatelskim” – to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Dzięki takiej formie podziału środków w budżecie mieszkańcy mogą poczuć się współodpowiedzialni za swoją miejscowość, nauczyć się współpracy ze sobą i władzami, zastanowić się nad wizją rozwoju swojego miasta. Klasy zgłosiły propozycje ścieżki zdrowia, mariny, schroniska dla zwierząt i rewitalizacji parku nadmorskiego. Komisja oceniała atrakcyjność i innowacyjność pomysłów oraz realność ich wykonania. Najwięcej punktów zgromadził projekt klasy III B, która dodatkowo przygotowała makietę rewitalizowanego parku. Kolejne miejsca zajęły klasy IIIA, II A i II B oraz IA.