2017-06-26

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca  uczniowie Szkoły Podstawowej pożegnali rok szkolny 2016/2017 uroczystym apelem na sali gimnastycznej. 39 uczniów edukacji wczesnoszkolnej osiągnęło najwyższy i bardzo wysoki poziom wiadomości i umiejętności oraz 57 uczniów klas IV-VI otrzymało świadectwo z wyróżnieniem Najlepsi uczniowie odebrali Nagrody Dyrektora za wzorowe zachowanie, wysokie wyniki w nauce, za najwyższe lokaty w konkursach przedmiotowych, za wzorową frekwencję i osiągnięcia sportowe.
Najwyższą semestralną frekwencją wykazała się  klasa 2 b i 5 b. Indywidualne nagrody za 100% frekwencję otrzymali Oliwia Iwanowska z klasy II a, Bartłomiej Ciania z klasy III c, Klaudia Kręglewska z klasy IV a  Aniela Szklarska i Igor Krakowski z klasy V b. Fundatorem nagród za najwyższą frekwencję była Rada Rodziców, która również postanowiła docenić sukcesy najmłodszych : Marii Makowskiej, Małgorzaty Zając, Patrycji Dojka, Roksany Hofman i Justyny Klimorowskiej. Nagrody wręczył Przewodniczący Rady Rodziców pan Grzegorz Pytloch.
Tradycją szkoły jest przyznawanie na koniec I etapu edukacyjnego oraz dla uczniów z najwyższą średnią ocen w klasach starszych szkoły podstawowej nagrody Małym Prymus i Prymus.  W tym roku tytuł ten otrzymały : Antonina Oksenfeld z klasy III a i Laura Pietrzak z klasy III c oraz Maria Lewandowska, Sonia Staszak, Nikola Lipska z klasy V a i Nikola Małyszewicz z klasy IV a ze średnią 6,0.
Jak co roku wręczona została nagroda Osobowość Roku w kategorii nauczyciel. Osobowością Roku została pani Danuta Lewosińska.
Po raz pierwszy przyznana została Nagroda Uczeń z Klasą, której celem jest promowanie wśród uczniów kulturalnego zachowania się oraz właściwych postaw społecznych. W tym roku nagrodę Uczeń z Klasą otrzymała Justyna Klimorowska z klasy III c.
Dyrektor GOK i przedstawiciele Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA wręczyli nagrody uczniom, którzy aktywnie wykorzystują swoje uzdolnienia muzyczne w  orkiestrze.
Nauczyciele świetlicy szkolnej pani Danuta Lewosińska i pani Jolanta Sakowska wyróżniły najaktywniejszych uczniów dyplomami, a wszystkich korzystających ze świetlicy obdarowały pamiątkowymi zakładkami do książek
Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach w celu odebrania świadectw, po czym udali się na wakacyjny wypoczynek.