Warsztaty w Lipiu

W dniach od 25 do 26 października trzydziestoosobowa grupa uczniów z klas piątych naszej szkoły wzięła udział w wyjazdowych warsztatach ekologicznych, w miejscowości Lipie. Cały pierwszy dzień poświęcony był zagadnieniom selektywnej zbiórki odpadów i zasadom racjonalnego gospodarowania nimi. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, komputerowych i plastycznych. Drugiego dnia poznali szereg egzotycznych drzew i krzewów zwiedzając ogród  dendrologiczny w miejscowości Glinna.