Akcja hospicjum

Dnia 1 listopada 2018 roku wolontariusze będą prowadzili na terenie Cmentarza zbiórkę publiczną, z której dochód w całości zostanie przeznaczony na rzecz Stowarzyszenia, które prowadzi Hospicjum Stacjonarne i Hospicjum Domowe w Kołobrzegu. Wolontariusze w żółtych koszulkach, z oznaczonymi puszkami Hospicjum i z identyfikatorami będą kwestować w godzinach 9 - 16. Zgłosić Wolontariusza może jedynie osoba pełnoletnia – rodzic lub prawny opiekun dziecka.

Osoby zainteresowane udziałem w akcji mogą się zgłaszać poprzez formularz internetowy, który jest umieszczony na stronie:  akcjehospicjumkolobrzeg.pl

Szczegółowych informacji udziela :
Alina Hajdamowicz
Koordynator wolontariatu 
Hospicjum w Kołobrzegu
ul. Radomska 10 a
78 - 100 Kołobrzeg
tel. 667 191 130