Wokół symboli narodowych

 IV Edycja konkursu „Wokół symboli narodowych” odbyła się w naszej szkole 14 listopada 2018.
W wojewódzkim konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas II szkoły podstawowej. Konkurs ma charakter cykliczny, a jego celem jest upowszechnienie i popularyzacja wśród uczniów znajomości historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych. Tegoroczna edycja odbyła się w ponad 100 szkołach województwa zachodniopomorskiego. Wyniki konkursu zostaną podane do końca 2018r.