2023-02-10

Bezpieczne Ferie

PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM UCZNIOM O ZACHOWANIU ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE FERII ZIMOWYCH I SPĘDZANIU CZASU REKREACJI NA ŚWIEZYM POWIETRZU POD OPIEKĄ DOROSŁYCH.
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podczas ferii można znaleźć po linkiem: 
https://www.gov.pl/web/kppsp-pultusk/bezpieczne-ferie