2022-12-17

Konkurs

 Szanowni Mieszkańcy, zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie na nazwę dla Spółdzielni Energetycznej.

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 18, zameldowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie. Zgłoszenia w imieniu swoich dzieci wysyła opiekun prawny lub rodzic.
 • Praca konkursowa powinna zawierać propozycję nazwy Spółdzielni Energetycznej w Gminie Ustronie Morskie.
 • Propozycję nazwy należy przesłać na adres mailowy: konkurs@ustronie-morskie.pl 
 • Organizator Konkursu sugeruje nazwę, umożliwiającą jej praktyczne zastosowanie.
 • Nazwa powinna wywoływać pozytywne skojarzenia.
 • Każdy uczestnik składa jedną propozycję nazwy.
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 18, zameldowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie.
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go poprzez dostarczenie propozycji nazwy w wymaganym terminie.
 • Konkurs rozpoczyna się od 15.12.2022 r. 
 • Zgłoszenia konkursowe należy dostarczyć do 21.12.2022 r. do godz. 13:30.
 • Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.ustronie-morskie.pl 22.12.2022 r.
 • Dla laureatów Konkursu przewidziano nagrody, a dla wyróżnionych uczestników dyplomy i zestawy gadżetów Gminy Ustronie Morskie.

- I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 500,00 złotych

- II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 300,00 złotych

- III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 200,00 złotych

Czym jest Spółdzielnia energetyczna?

Powstająca obecnie spółdzielnia energetyczna w naszej gminie będzie zajmowała się wytwarzaniem energii odnawialnej (instalacja fotowoltaiczna)  na potrzeby Twojego przedszkola, szkoły czy innych obiektów gminy (np. Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury).

Spółdzielnia energetyczna umożliwi korzystanie z czystej ekologicznej i taniej energii w budynkach, które służą na co dzień Nam wszystkim.