2019-01-17

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków UKS "Sokół"

 ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UKS SOKÓŁ USTRONIE MORSKIE

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że na podstawie &17 ust. 4 pkt 1 Statutu UKS Sokół zwołuje na dzień 19 stycznia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Posiedzenie odbędzie się o godzinie 9.15 (I termin). Jeżeli w I terminie nie stawi się co najmniej połowa członków, II termin posiedzenia odbędzie się o godzinie 9.30. Miejscem posiedzenia w I i II terminie będzie Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim, ul. Wojska Polskiego 8.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zgromadzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Statucie stowarzyszenia.
4. Wolne wnioski, sprawy różne.
5. Zakończenie zebrania.