2019-03-22

Dźwięki i wyobraźnia

Muzycy z Agencji Artos przekonali uczniów uczestniczących w audycji umuzykalniającej, że muzyka potrafi dotrzeć do naszych emocji, które nieraz trudno sprecyzować słowami, ale wyraźnie je czujemy. Za pomocą skrzypiec, altówki, kontrabasu i fortepianu potrafili pobudzić wyobraźnię słuchaczy i dźwiękami skierować ją do świata pozamuzycznego, bliższego literaturze, czy malarstwu.