2019-04-26

Wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie "MÓJ DOM - MOJA OJCZYZNA - MOJA EUROPA"

Jednym z  podstawowych założeń współczesnej pedagogiki jest dbanie o to, by dziecko mogło samo realizować się i samo urzeczywistniać. Potrzeba wypowiadania, uwypukla się  przede wszystkim w twórczości plastycznej. Dzieci bardzo chętnie podejmują działalność rysunkową. Lubią przedstawiać za pomocą znaku graficznego to co je otacza, interesuje, fascynuje, a niekiedy smuci lub niepokoi. Tworzą przy pomocy różnych środków i technik plastycznych.  Każde dziecko posiada potrzebę wyrażania własnej aktywności. Aktywność ta, jest nierozerwalnie związana z jego rozwojem psychicznym  i fizycznym. Stanowi naturalną potrzebę wyrażania się dziecka. Bezpośrednio łączy się z jego emocjonalnością i stanowi jego manifestację. I choć aktywność dziecięca wyrażana jest na różne sposoby, to jednak jest ona nieodzowna w jego życiu. Swobodne działanie, samodzielne podejmowanie czynności, poznawanie otaczającej rzeczywistości, ma ogromne znaczenie dla dziecka. Uczy się ono bowiem przez to najszybciej i najskuteczniej poznawać rzeczywistość w sposób dla siebie  najatrakcyjniejszy i interesujący. Mamy sposobność po raz dwudziesty siódmy podziwiać wytwory twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, która Naszym zdaniem, jest ich trwającą przygodą ze  światem, odzwierciedla ich przeżycia. Każde z nich jest inne, inaczej przeżywa pewne sytuacje, zwraca uwagę na inne szczegóły, inaczej reaguje, a także w odmienny dla siebie sposób ukazuje to co czuje, co przeżywa. Poprzez działania plastyczne wyraża to, czego nie potrafi wypowiedzieć słowami. Sztuka jest dla niego rzeczą bardzo osobistą, indywidualną, ponieważ w pewien sposób przedstawia samego twórcę. Dlatego też, trudnym zadaniem był wybór prac do nagród i wyróżnień, którego dokonała  komisja w składzie Mariola Ostrowska, Olga Sroka, Jadwiga Jastrzębska i Danuta Lewosińska.