2019-05-10

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

 Uczniowie trzeciej klasy przystąpili do swojego pierwszego sprawdzianu.
Test trzecioklasisty ma na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji poprzez zbadanie kluczowych kompetencji ucznia w zakresie czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.