2019-06-11

Tu króluje liczba π - Szkolny Festiwal Nauki

14 czerwca 2019r (piątek) odbędzie się Szkolny Festiwal Nauki pod honorowym patronatem liczby π. Zadania mają charakter matematyczny (rok 2019 został ogłoszony przez Senat RP Rokiem Matematyki) i zostały podzielone na cztery bloki:

I.       Matematyka w praktyce

II.      Kreatywny matematyk

III.     Zabawy z liczbą π

IV.     Gry matematyczne

Klasowe drużyny ( klasy 4 – 8) z wychowawcą rozwiązują zadania na kolejnych stanowiskach, zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Na stanowiskach II, III i IV można podzielić klasę na mniejsze zespoły, które mają do wykonania 4 zadania.

Wykonanie zadania praktycznego wymaga przeprowadzenia pomiarów, klasy powinny mieć swoje przyrządy miernicze (taśma miernicza).

Obsługę poszczególnych stanowisk zapewniają uczniowie klasy III, którzy także oceniają wykonanie zadania.

 

Imprezy towarzyszące:

·         Zielone koktajle

·         W kuchni po angielsku

·         Lawendowe pola – stanowisko sołectwa Ustronie Morskie

·         Matematyczne smakołyki - Rada Rodziców

·         Gry Fabularne i Planszowe – Stowarzyszenie 2K6