2019-06-19

Rok szkolny 2018/2019 przeszedł do historii

 Rok szkolny 2018/19 można oficjalnie uznać za zakończony. Uczniowie po raz ostatni przed wakacjami spotkali się na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego pani dyrektor Mariola Ostrowska podziękowała uczniom, nauczycielom i rodzicom za trud edukacji w roku szkolnym 2018/2019. Nagrodzono najlepszych i wyróżniających się uczniów.
Tytuł Prymusa otrzymał Borys Struszczak z kl. 4a, który otrzymał na koniec roku same oceny celujące.
Przyznany został tytuł Ucznia z Klasą, którym został Wiktor Psykała z kl. III gimnazjum.
Nagrody Dyrektora otrzymali finaliści konkursów przedmiotowych: Amelia Januszewska – finalistka konkursu biologicznego, Marta Ciba i Krystian Radatz – finaliści konkursu języka niemieckiego.
Wyróżnieni zostali uczniowie z najwyższym wynikiem egzaminu ósmoklasisty: Marta Ciba i Wiktoria Rudzka oraz Blanka Kaminska, która uzyskała 100% punktów z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.
Nagrody Dyrektora za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych otrzymało 56 uczniów, a świadectwa z czerwonym paskiem 76 uczniów klas 4 – 8 i III gimnazjum.
Nagrody za stuprocentową frekwencję otrzymali: Oliwia Iwanowska, Mateusz Macko, Igor Krakowski, Wiktoria Pietrzak, Wiktor Psykała i Kamila Kameduła. Licznej grupie uczniów zostały przyznane stypendia motywacyjne.
W tym roku, po reformie oświaty, szkolne mury opuszczały wyjątkowe roczniki uczniów. To absolwenci ostatnich klas III wygaszanych już gimnazjów, a także pierwsze roczniki absolwentów klas VIII szkoły podstawowej. Przed nimi czas nowych wyzwań i nowej ścieżki edukacyjnej w szkołach średnich.
Gratulacje oraz życzenia udanych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji złożyła uczniom Pani Wójt Bernadeta Borkowska.
Rok szkolny 2018/2019 przechodzi już do historii, teraz przyszedł czas na wakacje.