Rada Rodziców 2022/23

Rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący Szkolnej Rady Rodziców - Agnieszka Surdyk
zastępca - Kinga Kurkowska
sekretarz - Ignacja Zatorska
skarbnik - Agnieszka Markiewicz

adres do korespondencji elektronicznej: rrspusm@gmail.com

Nr konta: 10 8562 0007 0043 8542 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Białogardzie oddział Dygowo