Fabryka Kompetencji Kluczowych

W dniu 02.10.2019r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości: 5 428 791,72 zł przy ogólnej wartości projektu wynoszącej: 6 031 990,80 zł.

Jego celem jest współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

W skład partnerstwa, które wspólnie opracowało projekt, wchodzi 15 samorządów: 13 gmin – Koszalin, Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie oraz 2 powiaty ziemskie – białogardzki i kołobrzeski.

Gmina Ustronie Morskie   otrzyma dofinansowanie w wysokości: 129 868,80 zł, przy ogólnej wartości projektu dla gminy wynoszącej: 145 920,00 zł oraz wkładzie własnym wynoszącym 10% wartości projektu w wysokości: 16 051,20zł.

W ramach przedmiotowego projektu  w naszej szkole zostanie wdrożony Program:

– indywidualizacji pracy z uczniem,

– kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych,

– kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych

– rozwoju kompetencji cyfrowych (TIK),

jak również nastąpi doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, roboty, itd.

Projekt będzie realizowany w ciągu najbliższych 2 lat (okres realizacji: 01.09.2019 – 30.09.2021), dzięki czemu znacząco zmienią się warunki kształcenia ogólnego w szkole.